Friday, April 30, 2010

Pengurusan Masa Dalam Hidup Anda


Faktor-Faktor Pengurusan masa.

Pembahagian Masa

Pembahagian masa kepada semua manusia adalah sama banyak. Setiap orang akan menerima masa yang sama dalam sehari iaitu 24 jam. Penggunaan masa dalam sehari, seminggu,sebulan dan seterusnya akan memberi faedah hanya kepada merka yang pandai mengurus masa.

Dalam hal ini Rasullulah s.a.w berpesan:Bersedialah

1. Masa hidup sebelum mati
2. Masa sihat sebelum sakit
3. Masa muda sebelum tua
4. Masa kaya sebelum miskin
5. Masa senang sebelum susah


Terdapat beberapa perkara atau faktor yang boleh menyebabkan seseorang kehilangan masa dengan cara tidak berfaedah. Misalnya:

1. kerja dan keluarga
2. rakan-rakan
3. aktiviti yang tidak berfaedah
4. pengaruh media massa
5. sikap
Cara mengurus masa

Terdapat beberapa kaedah mengurus masa agar tidak terbuang begitu saja. Misalnya:

1.senaraikan semua aktiviti yang dijalankan dalam satu hari.
2.susun atur aktiviti berdasarkan kepentingannya.
3.elakan menyenarai aktiviti yang tidak berfaedah.
4.agihkan masa dalam sehari untuk setiap aktiviti.
5.buat satu jadual untuk aktiviti anda dengan masa yang diperuntukkan.
6.Disiplinkan diri melakukan semua aktiviti yang telah anda tetapkan.
7.Jika berjaya dalam sehari,cuba buat jadual aktiviti dalam masa seminnggu.

No comments: